Privacy

PRIVACYVERKLARING (update mei 2018)

Lamb Interim BV, gevestigd te Driebergen, Jachtlaan 1a, 3972 TW (hierna nader te noemen: Lamb Interim), hecht grote waarde aan de bescherming van de privacy van haar klanten en kandidaten. Lamb Interim zorgt er dan ook voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. Door uw persoonsgegevens aan Lamb Interim te verstrekken (via de website (contactformulier of inschrijfformulier), mail of anderszins) gaat u er mee akkoord dat Lamb Interim uw gegevens overeenkomstig deze Privacyverklaring verwerkt.

WAAROP IS DEZE PRIVACYVERKLARING VAN TOEPASSING?
Deze Privacyverklaring is van toepassing op persoonsgegevens die worden verzameld door Lamb Interim in verband met de diensten die zij aanbiedt. Deze Privacyverklaring maakt deel uit van het Privacybeleid van Lamb Interim. Meer informatie over Lamb Interim is te vinden op www.lambinterim.nl.

WAT IS DE WETTELIJKE BASIS?
• Instemming: voordat Lamb Interim uw gegevens verwerkt vraagt zij uw toestemming hiervoor.
• Uitvoeren overeenkomst: het aangaan en/of uitvoeren van een contract.
• Gerechtvaardigd belang van Lamb Interim om (beperkte) marketing activiteiten uit te voeren.
Lamb Interim zal alleen uw persoonsgegevens verzamelen of gebruiken met in achtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving. In de meeste gevallen zullen wij expliciet uw instemming vragen, maar in sommige gevallen kunnen we instemming afleiden uit uw acties en gedrag.

WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WIJ VAN JOU?
Bij inschrijving;
• NAW gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens
• geboortegegevens, leeftijd, geslacht;
• curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring;
• gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die je hebt gevolgd of gedaan;
• gegevens over beschikbaarheid en verlof;
• andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van jou als kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften;
• pasfoto – op vrijwillige basis.
Bij aangaan van een interim opdracht;
• nationaliteit, BSN-nummer, ID bewijs;
• inschrijving KvK
• overige gegevens die gerelateerd zijn aan de registratie;
• daarnaast verwerken wij soms ten behoeve van bepaalde functies gegevens in het kader van een pre-employment screening. Indien je via ons wordt in- en doorgeleend aan een opdrachtgever;
• gegevens noodzakelijk in het kader van de beperking van de inlenersaansprakelijkheid (zoals NAW, geboortedatum, BSN, soort ID-bewijs, nummer en geldigheidsduur)

WAARVOOR GEBRUIKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

UITVOEREN OVEREENKOMST
Met uw persoonsgegevens kunnen we bijvoorbeeld:
• Contact met u opnemen.
• Uw belangstelling voor of verzoek tot invulling van een interim opdracht vastleggen.
• Een overeenkomst met u sluiten en uitvoeren.
• Uw gegevens goed in onze administratie zetten en bijwerken als er wijzigingen zijn.

RISICO’S VERKLEINEN
• We zijn medeverantwoordelijk voor de veiligheid van u, van ons en van onze klanten. Onze maatregelen bestaan onder meer uit:
o zorgen voor een goede beveiliging. Denk aan gebruikersnamen, wachtwoorden en controlevragen.
o Intern kwaliteitsonderzoek naar mogelijke problemen en risico’s en toetsen of wetgeving goed is ingevoerd.

WET- EN REGELGEVING
• Lamb Interim handelt conform de van toepassing zijnde wet- en regelgeving zoals over privacy:
• Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) (vanaf 25 mei 2018)
• Telecommunicatiewet (wordt e-privacyverordening)

WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WIJ?
In deze Privacyverklaring betekent uw “persoonsgegevens”: informatie of informatieonderdelen waarmee u geïdentificeerd kunt worden. Gewoonlijk zijn dit gegevens zoals uw naam, adres, CV, profielfoto, e-mailadres en telefoonnummer, maar het kan ook andere informatie betreffen.

HOE GEBRUIKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?
Wij kunnen uw persoonsgegevensgebruiken om:
• contact met u op te nemen over interim opdrachten die voor u van belang kunnen zijn, op voorwaarde dat u ons toestemming hebt gegeven om dit te doen of dat u al eerder van onze diensten gebruik heeft gemaakt en de communicatie relevant is voor of verwant is aan die eerdere diensten en gedaan is binnen de termijn die is vastgesteld door toepasselijke wetgeving
• interim opdrachten voor te stellen die voor u wellicht interessant zijn
• u kunt zich op elk gewenst moment afmelden voor het ontvangen van communicatie van ons.
• te reageren op uw vragen of opmerkingen

HOE ZIJN MIJN PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGD?
Wij nemen alle redelijke voorzorgsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen en eisen van derden die uw persoonsgegevens voor ons behandelen of verwerken dat zij hetzelfde doen. Toegang tot uw persoonsgegevens is beperkt om ongeoorloofde toegang, wijziging of misbruik te voorkomen en is alleen toegestaan aan onze medewerkers en agenten op een ‘need-to-know’ basis.

WAT ZIJN MIJN RECHTEN EN WIE KAN IK BENADEREN?
U hebt het recht ons te melden dat:
• u niet meer door ons wilt worden benaderd
• u een kopie wilt hebben van de persoonsgegevens die wij over u hebben
• u wilt dat wij uw persoonsgegevens in onze administratie corrigeren, bijwerken of verwijderen
• u misbruik van uw persoonsgegevens wilt melden
Om ons te helpen met het verwerken van uw verzoek, dient u ons uw volledige naam en gegevens te verstrekken.
Als u nog vragen, opmerkingen of vragen hebt over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, dan kunt u contact met ons opnemen.

WIJZIGINGEN IN ONZE PRIVACYVERKLARING
Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen door de bijgewerkte versie van de Privacyverklaring op www.lambinterim.nl/privacy te plaatsen. Wij raden u aan de verklaring regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken.


DISCLAIMER
De inhoud van deze website is met de grootste zorg samengesteld. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan het voorkomen dat de informatie op deze website verouderd is of onjuistheden bevat. Lamb Interim is in geen geval aansprakelijk voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie.